Nebo to zvládneme sami?

  V úvahách rodičů v očekávání miminka se nezřídkakdy a zcela přirozeně setkávám s otázkou, kde a s kým přivést své dítě/děti na svět. Bezpochyby jde o životní zkušenost zcela zásadní
a hluboce intimní. Tuto intimitu každý vnímá samozřejmě v jiné míře, nicméně pro příjemnější pocit v průběhu porodu bývá pravidlem, že minimum zásahů a snah vytrhávat rodící ženu z rytmu porodu je určitě na místě.
  Je skvělé a maximálně žádoucí, cítí-li se rodící žena v bezpečí - obdobně jako při milování. Může se uvolnit, oddat se s důvěrou melodii porodu, vědomí svého těla, rodícího se dítěte a osob, které jsou jí nablízku.
  Každý jednotlivý detail, který může přispět tomuto pocitu bezpečí a důvěry, vnímám jako přínosný a k porodu vítaný.
Kde tedy rodit? Tam, kde se pravděpodobně budete cítit nejbezpečněji. Zvládnete to sami? Samozřejmě. Pokud nejsou žádné komplikace, můžete zcela bez problému porodit sami -
s partnerem, v porodnici, doma...
  Nicméně otázkou je, zda je porod (tedy narození dítěte, zrození matky, otce, sourozence...) něco, co je apriori nutné ZVLÁDNOUT.
  Porod vnímám rovněž jako hlubokou (hlubinnou), potenciálně transformační a posilující zkušenost. Žena si během něho může skutečně sáhnout na dno svých sil, někdo popisuje i dotek se smrtí, jejíž téma v nás v souvislosti s porodem dozajista uloženo je. Stejně tak i poporodní čas je pro ženu, potažmo celou její rodinu, příležitostí setkat se se svými stíny, poznat je a přijmout. Celý tento proces v nás může vyvolávat strach, ale je to strach tak nějak přirozený, až bych řekla přátelský, který nám pomáhá připravit se a zesílit.
  Těhotnou, rodící ženu a ženu v šestinedělí proto tradičně a napříč kulturami provázela její komunita, měla podporu jiných žen, porodní báby, členů rodiny... Takovou velkou zkušeností obvykle neprocházela sama. Přestože by to zpravidla sama zvládla. Avšak s tou správnou formou ženské podpory pro sebe, případně i pro svého partnera, který více či méně prožívá tento přerod s ní (bezpochyby jako rodící se otec), se tento proces snáz stává jaksi nadlehčeným, radostným, energii točícím a... ženským. Stává se tím, co není třeba tak úplně z-vládnout.